Kerkenpaden in Ouddorp

Ontstaan van kerkenpaden.

Ouddorp is ook bekend om haar kerkenpaden, grotendeels onverharde paden in het zandwallenlandschap, die zondags werden en worden gebruikt ten behoeve van de kerkgang. Vooral als er geen gewone weg tussen de woonplek en de kerk aanwezig was. Veel kerkpaden zijn in onbruik geraakt. In sommige plekken zijn ze nog aanwezig, omdat ze vaak ook nog op een andere manier worden gebruikt.

Een bijzondere vorm van veldwegen in Ouddorp, die nog niet verhard werden en waar alleen voetgangers toegang toe hadden, zijn de zogenaamde kerkenpaden.

Zij verbinden de verder afgelegen boerderijen en gehuchten met en dorpskerk. Vaak kon via een Kerkenpad een zo rechtstreeks mogelijke route naar de kerk of het dorp gelopen worden. Ook konden de kerkgangers rustig, dus los van het overige verkeer lopen. Vaak liep men ook vrij beschut. Belangrijk was ook dat de zogeheten erfdienstbaarheid op de paden rustte. Particulieren moesten de vrije doorgang verlenen. Dat gebruik gaat soms tot nu toe door. Een Kerkenpad is dus niets anders dan een openbare pad dat alleen toegankelijk is voor voetgangers, waar op passanten wandelaars van de boerderijen en uit een gehucht in de verre omtrek zonder al te veel omwegen, zonder belemmeringen en zonder gehinderd te worden door overige verkeer en op een beschutte wijze naar de kerk of het dorp konden lopen. Op andere dagen werden de voetpaden wat minder intensief gebruikt omdat er mensen dan op het land bezig waren. Wel werd er gebruik van gemaakt door de jeugd om naar school te gaan. In de huidige tijd worden de paden met name recreatief gebruikt en op alle dagen van de week. Deze kerkenpaden kunnen al honderden jaren oud zijn.

 

Bestaande kerkenpaden

Kelderpad
Upload Image...

Beschrijving:

Status:
Afgesloten

Klarebeekse pad

Beschrijving:

Status:
Afgesloten, ingang vanaf de Dorpsweg of Klarebeekweg

Kleistee

Beschrijving:
Het kerkenpad over de Kleistee is het mooiste toegankelijke kerkenpad door de restanten van het zandwallenlandschap bij Ouddorp. In dit oude cultuurlandschap en oude duinlandschap uit ongeveer het jaar 1000 zijn eeuwenlang walletjes rond akkers aangelegd, waarvan enkele later weer met klei uit de ondergrond zijn opgehoogd tot ‘schurvelingen’. In de Kleistee heeft een boerderij gestaan waar een hoogstamboomgaard met o.a een mooie oude moerbeiboom van over is. Het is een hooggelegen gebied met bloemrijke maar voedselarme, licht zure graslanden en zandwallen met bosschages van licht zure bodems. De eikvaren en (korst)mos komen er voor op de zandwallen, zoals ook tandjesgras, vogelpootjes en stijve ogentroost in de graslanden. Ook heel interessant: wat er allemaal niet is (bv. meidoorn).

Het gebied (in eigendom Stichting Het Zuid-Hollands Landschap) is vrij toegankelijk met aangelijnde hond wordt jaarlijks gemaaid en is van oudsher een waterwingebied (Evides) in het geval van calamiteiten (er wordt niets gewonnen maar het kan wel).

Status:
Vrije toegang, ingang vanaf Dirkdoensweg of Kelderweg

Kriekelpad

Beschrijving:

Status:
Vrije toegang, ingang vanaf de Dijkstelweg of vanaf Noordzeepark

Mannenpad

Beschrijving:

Status:
Vrije toegang, ingang Kelderweg of Oudelandseweg

Oudelandseweg / Dorpsweg
Upload Image...

Beschrijving:

Status:
Afgesloten

Ridderstee
Upload Image...

Beschrijving:

Status:
Afgesloten

Spaanse weg
Upload Image...

Beschrijving:

Status:
Vrije toegang, ingang vanaf Achterweg of Spaanseweg

Stellepad
Upload Image...

Beschrijving:

Status:
Afgesloten

Westduinen

Beschrijving:

Status:
Afgesloten

Oude Nieuwlandse weg

Beschrijving:
Dit is een heel oud kerkenpad met een rijke geschiedenis voor de recreatie. Het al oude VVV-terrein (nu Het Oude Nieuwland) en het Rotterdamse kampeerterrein (nu Duynhille) maakten hier veelvuldig (en nog) gebruik van om naar het centrum te wandelen. Maar de geschiedenis geeft ook aan dat er dagelijks gebruik van gemaakt werd door een moeder van 8 kinderen die met twee melkbussen aan haar bagagedrager naar het toenmalige VVV terrein ging om de daar aanwezige melkboer met paard en wagen te bevoorraden.

Status:
Vrije toegang, ingang van Julianaweg of ingang Roompot Duynhille