Resultatenoverzicht voorjaar 2019

Natuurlijk Ouddorp (NO) is in het jaar 2015 begonnen als burgerinitiatief. Doel van het initiatief is het open (deels agrarisch) landschap, de bijzondere cultuur, de prachtige natuur, de kenmerkende (zondags)rust op de Kop van Goeree en in bijzonder van Ouddorp zoveel mogelijk te behouden. Dat is de wens van de bevolking en van de vele recreanten die van deze eigenschappen van het gebied zo weten te genieten. En dat meestal al vele jarenlang. Deze wens tot behoud van het goede en het mooie correspondeert niet met de ongebreidelde uitbreiding van allerlei recreatievoorzieningen zoals die de laatste jaren plaats vindt. Met lede ogen wordt aangezien hoe projectontwikkelaars en recreatie investeerders het gebied verkwanselen voor eigen gewin.

Sinds 2015 zijn er door vrijwilligers vele activiteiten ontplooid om te behouden wat mooi en waardevol is om te voorkomen dat door éénzijdige belangen de leefomgeving en de leefbaarheid van het gebied verder teloorgaan. De energie die in dit opzicht door vele vrijwilligers geheel belangeloos wordt geleverd spreekt boekdelen; het voortgaande proces van waardenverlies is veel betrokkenen een ware doorn in het oog. Dit moet gestopt worden.

Wat is sinds 2015 eigenlijk bereikt, mede door de inzet van NO? Wij proberen als een soort “tussenbalans” de “oogst” van het verzet in beeld te brengen. Niet vergeten moet worden dat ook anderen zich inzetten voor dezelfde of vergelijkbare doeleinden. Wij geven een puntsgewijze opsomming van wat sindsdien bereikt, in verschillende opzichten. Zowel concreet als meer abstract.

 • In de gemeentepolitiek is eindelijk het besef doorgedrongen dat genoeg wel genoeg is nu qua recreatievoorzieningen op de Kop van Goeree. SGP, CDA, VKGO en CU zeggen ons nu na: genoeg is genoeg. De deur voor kleinschalige vernieuwing is weliswaar niet op slot gezet maar bijvoorbeeld grote recreatieparken zullen er niet meer bijkomen. Wij vinden overigens dat er de afgelopen jaren al veel te veel is bijgebouwd. Men had veel eerder moeten ingrijpen en de rem erop moeten zetten. Genoeg is volgens ons veel te veel geworden al.
 • Het zogenoemde kroonjuwelengebied/schurvelingengebied in Ouddorp moet meer ruimte krijgen. Mogelijk door kleinschalige vernieuwing/uitbreiding op minder kwetsbare plaatsen en elders op het eiland.
 • NO overweegt zich aan te sluiten bij de nieuwe Zeeuwse vereniging “Bescherm de Delta”. Om op die manier meer gewicht in de schaal te kunnen leggen en te kunnen profiteren van nieuwe inzichten. Het verzet is massaal geworden. Lobbyen is een heus vak waarin andere belanghebbenden meer ervaring hebben dan wij. Mogelijk zetten wij onze Stichting Natuurlijk Ouddorp om in een regionale vereniging. Als vereniging vormen wij dan een werkgroep in Bescherm de Delta. Onze inspiratiebron blijft echter vooral het eigen leefgebied.
 • In 2017 is bereikt dat het zo geliefde fietspad in de duinen behouden is gebleven.
 • NO zet zich sterk in voor (her)opening van de oude kerkenpaden als cultuurhistorisch erfgoed en als unieke kans een schitterende wandelroute te creëren. Helaas leveren onze inspanningen nog niet genoeg op terwijl (bijna) iedereen het plan geweldig vindt.
 • In 2019 is bereikt dat de Natuurcamping Het Essenbos behouden blijft.
 • De kruising Westerweg-Oude-Nieuwelandse weg blijft gehandhaafd zoals die nu is. Geen recreatiebouw daar.
 • Datzelfde zal vermoedelijk gaan gelden voor de kruising Koolweg-Oude Nieuwelandseweg.
 • Er komen niet meer Boerderijcampings bij. Daar mogen niet meer dan 45 “eenheden” recreatie komen.
 • Het zogenoemde “verplaatsingsgebied” (met een plan voor 100 huizen) behoudt voorlopig zijn agrarische bestemming. Bij die juridische status is woningbouw nu uitgesloten.
 • Ouddorp Bad Oost (een oud bouwplan tegenover het huidige Fletcherhotel/Duinzicht) zal niet in of tegen de duinen of op de huidige grote parkeerplaats bij Strand-Noord gebouwd mogen worden. Dat was al eerder geblokkeerd. Het plan is voorts anno maart 2019 versoberd van 104 eenheden naar 90 eenheden met een lagere bouwhoogte. Van de 4 percelen naast het grote bouwperceel wordt er nu nog maar één bebouwd met 2 woningen.

Als wij dit geheel van resultaten overzien zijn wij per saldo niet tevreden. Schoorvoetend en langzamerhand is er het één en ander bereikt en in kringen van de gemeentepolitiek ontstaat het besef dat het spreekwoordelijke “kind niet verder met het badwater moet worden weg gegooid”. Maar waarom is er niet eerder geluisterd naar de bevolking? Telt dan alleen het recreatiebelang?

Er is nog veel te doen en de kwaliteit van de leefomgeving vraagt voortdurende onze zorg en inzet; voor nu en zeker voor de komende generaties die te maken krijgen met wat nu wordt besloten en toegelaten. Blijvende alertheid is geboden. Alles van waarde is immers weerloos. NO vraagt om steun van nieuwe leden om vol te kunnen houden wat belangrijk is voor de Kop van Goeree en voor Ouddorp. Meld je aan en doe mee!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *